FAYDALI MƏLUMATLAR

Toxumlar necə əkilməlidir?

Əgər bağınızda əkim etmək istəyirsinizsə, əvvəlcə bunun üçün torpaq hazırlamalısınız. Əsas prinsip olaraq toxum torpağın müəyyən bir uzunluğunda və dərinliyində əkilməlidir. Bu əkin dərinliyi hər toxum üçün dəyişir. Əkim edilməsi üçün torpağın bellənməsinə ehtiyac var. Belləmə işləri ilə birlikdə topraq havalanacaq və düzəldildikdən sonra əkimə hazır olacaqdır. Toxumu əkdiyiniz zaman toxum cücərir və zamanla verdiyiniz sudan və torpaqdan alacağı su və qida ilə bitkiyə çevrilmək üçün səyahətə başlayacaqdır. Kiçik toxumu çox dərin əksəniz, cücərmə dövrü, yəni toxumun partlayaraq ortaya çıxma müddəti uzanacaq və çox dərin qalsa çürüyəcək.

Toxum əkərkən nələrə diqqət yetirilməlidir?

Bəzi toxumlar əkilmədən əvvəl suda isladılır və bu da cücərməsini asanlaşdırır.

Toxum növü üçün ideal əkin dərinliyini bildiyinizdən əmin olun və bu dərinliyə əkməyə çalışın.

Toxum əkərkən hər toxum ideal torpaq temperaturuna malikdir. Əslində, hər fidanın hər fəsildə əkilməməsinin səbəbi budur.

Buğda toxumu necə əkilir?

Buğda toxumunu əkmək üçün bir çox fərqli fəndlər var. Bu fəndlər müşahidə olunarsa, buğda cücərti çox yaxşı böyüyür. Qeyd edilməli olan ilk nöqtə və ən vacib yer bu aralıqdakı 6 və 9 sm məsafələr şəklində olmalıdır. Yəni torpaqdan kökünə qədər olan məsafə 6 sm ilə 9 sm arasında olmalıdır.

Bu, ən vacib məqamdır. Bu əkin ümumiyyətlə oktyabr və noyabr aylarında edilməlidir. Bu aylarda əkin bitərsə, məhsulda azalma olur. Orta hesabla istiliyin 5 ilə 9 dərəcə arasında olması vacibdir. Səmərəlilik baxımından temperaturun bu aralıqda olması çox vacibdir. Əks təqdirdə, məhsul azalacaq.

Arpa toxumu yetişdirilən ən vacib dənli bitkilərdən biridir. Arpa toxumu iqtisadi əhəmiyyətə malik olan bitkilərdən biridir. Arpa toxumu taxıl məhsulları arasında dünya istehsal sıralamasında buğda, qarğıdalı və düyüdən sonra dördüncü yerdədir. Ölkəmizdə buğdadan sonra ikinci yerdədir. Arpa toxumu Neolit dövründən bəri bir çox cəmiyyət tərəfindən əhəmiyyətli bir qida mənbəyi olaraq istifadə edilmişdir. Arpa toxumu bu gün heyvan yemi və pivə istehsalında istifadə olunur. Arpa toxumunun qida dəyəri çox yüksəkdir. Arpa toxumu buğdanın becərilmədiyi arktik bölgələrdə yüksək qida dəyəri olan bir dənə kimi yetişdirilir. Arpa toxumu heyvan yemi kimi istifadə edilsə, yüksək protein dəyərinə sahib olmaq istənilir. Arpa toxumu pivə istehsalı üçün istifadə ediləcəksə, zülal dəyərinin az olması arzu edilir. Arpa toxumunun fenotipik xüsusiyyətləri erkən yetişmə və stres şəraitinə baxmayaraq yüksək dərəcədə uyğunlaşır. Qütblərdən ekvatora qədər bir çox bölgədə yetişdirilir. Arpa toxumları çox soyuq, sərt iqlim şəraitində, quraq yerlərdə, qələvi və duzlu torpaqlarda yetişdirilir. Arpa toxumu bir illik bitkidir.

Qarğıdalı yeməli bir bitki növüdür. Dadı olduqca ləzzətlidir. Qarğıdalı sevən birisinizsə, bu məhsulu özünüz əkinçiliklə yetişdirə bilərsiniz. Və ya əkinçiliklə maraqlanan bir şəxs bu bitki haqqında lazımi məlumatları öyrənməlidir.

Qarğıdalı uzun illər mövcud olan toxumları sayəsində davamlı bir kənd təsərrüfatı məhsuludur. Dadlı və məhsul şirəlidir. Mülayim bir iqlim sevən bitkidir. Qarğıdalı toxumu isə qarğıdalı əldə etmək üçün istifadə olunan qarğıdalı özündən alınan bir məhsuldur. Qarğıdalı mikropu əslində qarğıdalı özüdür. Qarğıdalı yenidən böyüdüb torpaqda cücərən şeyə qarğıdalı toxumu deyilir.

Qarğıdalı toxumu nədir?

Qarğıdalı böyüdükdə, bir hissəsi toxuma ayrılır. Bu məhsul istehlak edilmir və beləliklə qarğıdalı toxumu növbəti əkin üçün hazırlanır. Qarğıdalı toxumu günəş işığı altında qarğıdalı ləpələri qurudularaq əldə edilir. Qarğıdalı toxumlarını əldə etmək üçün qarğıdalıdakı taxıllar bir-bir ayrılmalı və boş qoyularaq qurudulmalıdır. Qarğıdalı bir bütün olaraq toxum sayılmır. Bundan əlavə, qarğıdalı toxumu əldə etmək üçün məhsul götürərkən altındakı qarğıdalı bir müddət üzərinə qoyaraq toxumu ayırmaq olar.

Pambıq toxumu nədir?

Pambıq toxumları pambıq bitkisindəki lifli quruluşun ləpələrindədir. Pambıq lifi, pambıqçılıq adlanan maşınların köməyi ilə nüvədən ayrılır və işləndikdən sonra pambıq olur.

Pambıq toxumu necə əkilir?

Pambıq toxumu pambıq toxumları qara rəngli kiçik buğda dənəsi şəklindədir. Pambıq bitkisi yetişdikcə toxumları da əmələ gəlir. Pambıq əkinində toxum olaraq daha çox məhsul əldə etmək üçün bir çox fermer toxumları yeniləməyə üstünlük verir.

Qeydiyyat

Online Sifariş Formu

Toxumlar necə əkilməlidir?