FAYDALI MƏLUMATLAR

Torpaq analizi necə aparılır?

Nə üçün torpaq analizi?  Bitkilər üçün torpaqda uyğun qida maddələrinin olması gələcək məhsulun düzgün yetişməsi üçün əsas amillərdəndir. Adətən torpaqda mövcud olan qida maddələri bitki

Ətraflı »

Arpa toxumu

Arpa əhəmiyyətli dənli taxıl bitkisi olmaqla ərzaq, yem və texniki məqsədlər üçün becərilir. Arpanın 30 növü məlumdur. Azərbaycanda arpanın Pallidium –596, Qarabağ-7, Naxçıvandəni-310, Siklon sortları

Ətraflı »

Buğda toxumu

Buğda – Kökləri saçaqlı, 14-40 sm arasında uzun saplaqlı bir bitkidir. Buğdanın özü otun bir növüdür, dənələri isə onun toxumlarıdır. Azərbaycanda buğdanın bu növləri yetişdirilir:

Ətraflı »

Bitki inkişafını tənzimləyən nədir?

Bitki böyüməsi tənzimləyiciləri olaraq da bilinən bitki hormonları, çiçəkləmə, böyümə, kök inkişafı, yarpaqların, gövdələrin və digər orqanların bükülməsi və ölməsi, gövdə uzanmasının inhibə edilməsi və

Ətraflı »

Defoliant nədir?

Hər baramasında min bir əmək olan “ağ qızıl” da məhsul yığımı sürətlənir. Məhsul yığımından əvvəl və məhsul yığımı müddətində düzgün tətbiq olunmaqla keyfiyyət və mənfəət

Ətraflı »

İnsektisid nədir?

İnsektisidlər, həşəratlarla birbaşa təmasda istifadə edilən dərmanlar kimi önə çıxır. Bitkilərdə də istifadə olunur və üzərindəki bir çox fərqli zərərvericinin məhvinə imkan verir. Bu dərman,

Ətraflı »

Qeydiyyat

Online Sifariş Formu

Faydalı Məlumatlar