FAYDALI MƏLUMATLAR

Herbisid nədir?

Yabanı otlarla mübarizədə istifadə olunan bir kənd təsərrüfatı pestisididir. Ümumiyyətlə, alaq otlarını öldürmək və ya normal böyüməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunan bütün kimyəvi maddələrə

Ətraflı »

Meyvələr niyə tökülür?

Meyvə ağaclarında növündən, çeşidindən və iqlim şəraitindən asılı olaraq dörd tökmə dövrü mövcuddur: çiçək tumurcuqları tökmə, kiçik meyvə tökmə, iyun tökmə və məhsul qabağı tökmə.

Ətraflı »

Funqisid Nədir?

Funqisid sözü kənd təsərrüfatı sahəsində tez-tez rast gəlinir. Latınca Fungudice sözündən götürülən funqisidlər, göbələk və öldürmə mənasını verən caedo sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlir. Göbələ öldürücü

Ətraflı »

Map gübrəsi nədir?

Map gübrəsi, mono ammonium fosfatın ixtisarından sonra adlandırılmışdır. % 11 N, 48-55% P2O5, 2% CaO, 0,5% MgO və 1-3 S ehtiva edir. Suda həll olunur.

Ətraflı »

Bitki mühafizə vasitələri nədir?

Müasir kənd təsərrüfatının qaçılmaz tərkib hissələrindən biri olan dərmanlara pestisid deyilir. Əkinlərinizi xəstəliklərdən, zərərvericilərdən və alaq otlarından qorunmasını təmin edən pestisidlər 1940-cı illərdən bəri geniş

Ətraflı »

Qeydiyyat

Online Sifariş Formu

Faydalı Məlumatlar