ARTONİL SC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN

SUSPENSİYA KONSENTRATI (SC)
DEFOLİANT (YARPAQ TÖKÜCÜ)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 119,75 g/L Thidiazuron + 59,88 g/L Diuron

İSTİFADƏ XƏBƏRDARLIQLARI:

  • Dərmanı pambıqdan başqa heç bir mədəni bitkidə istifadə etməyin.
  • ARTONİL SC istifadə edilən pambıq tarlasında əkiləcək mədəni bitkilər üçün məhdudiyyətlər:

Kök: 3 ay əkmək olmaz.

Paxlalılar, yonca, kökü və yarpağı yeyilən tərəvəzlər: 2 ay əkmək olmaz.

Taxıl, darı, qarğıdalı: 2 hə􀅌ə əkmək olmaz.

Soğan: 4 ay əkmək olmaz.

Kahı: 9 ay əkmək olmaz.

  • 24 saat ərzində yağış yağarsa dərmanlama təkrarlanmalıdır.
  • Daha əvvəl Sodium xlor, maqnezium xlor və ya diquat istifadə edilmiş sahədə ARTONİL SC istifadə edilməz.
  • Normal şərtlərdə “ARTONİL SC” dərmanlamasından 2 ilə 3 həftə keçdikdən sonra məhsul yığımı uyğundur.
  • Ethephon tərkibli Ethephon 720 SL ilə qarışdırıla bilər.
  • Digər dərmanlarla qarışdırılmasına ehtiyac yoxdur.

DƏRMANIN MÜQAVİMƏTİ İLƏ BAĞLI MƏLUMAT:

ARTONİL SC adlı bitki mühafizə vasitəsi, təsir mexanizminə görə qrup –; C2 olaraq sinifləşdirilmiş bir defoliant (yarpaq tökücü)dır. Eyni təsir mexanizmilərinə sahib bitki mühafizə vasitələri kimi təkrar istifadəsi müqavimətin inkişafına kömək edir. Bu səbəblə müqavimətin inkişafını ləngitmək üçün ARTONİL SC-i eyni məhsul sezonu dövründə tövsiyyə edilən dərmanlama sayısını aşmamaq lazımdır. Dərmanlamanın təkrarlanması halında isə fərqli təsir mexanizminə sahib (–; C2 qrupu xaric) bitki mühafizə vasitələrindən istifadə etməyə üstünlük verməlisiniz.

QARIŞDIRILMA ŞƏRTLƏRİ: Digər dərmanlarla qarışdırılmasına ehtiyac duyulmur.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

ARTONİL SC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN