ARTFONİL SL / SUNSET KİMYA 5 lt

Qiymət: 0 AZN

SUDA HƏLL OLAN KONSENTRAT (SL)
DEFOLİANT (BİTKİ İNKİŞAFINI TƏNZİMLƏYƏN)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 480 g/L Ethephon

DƏRMANIN İSTİFADƏ QAYDASI:

Açıq sahə və istixana şəraitində yetişdirilən hibrid çeşidlərində yalnız yaşıl yetkinlik mərhələsinə gəlmiş pomidor salxımlarına püskürtmə formasında dərmanlama edildiyində məhsul əldə edilir. Bu dərmanlamada çiçək və gənc salxımların dərmanlanmamasına diqqət edilməlidir.

MƏHSUL YIĞIMI: Dərmanlamadan sonra normal kənd təsərrüfatı metodları tətbiq edilməlidir və ən uyğun məhsul yığımı vaxtını müəyyən etmək üçün əkin sahəsinə yaxından nəzarət edilməlidir.

QARIŞDIRILMA ŞƏRTLƏRİ: ARTFONİL SL tərkibində sodium xlorat olan dərmanlar xaric digər bir çox yarpaq tökücülər ilə qarışdırıla bilər. ARTFONİL SL bir çox pestisidlər ilə qarışdırıla bilər.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

ARTFONİL SL / SUNSET KİMYA 5 lt

Qiymət: 0 AZN