FOÇA WG / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN

SUDA DAĞILA BİLƏN QRANÜL (WG)
FUNQİSİD (GÖBƏLƏK DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 37.5% Cyprodinil + 25% Fluodioxonil

DƏRMANIN İSTİFADƏ QAYDASI:

ÜZÜMDƏ QURĞUŞUN KİFİ: 1-ci dərmanlama üzümlərin yetişməyə başladığı dövrdən əvvəl başlanılmalıdır. 21 gün sonra 2-ci dərmanlama aparılmalıdır. Son dərmanlama ilə məhsul yğımı arasındakı müddətə diqqət edilməlidir.

POMİDORDA QURĞUŞUN KİFİ: Ətrafda ilk xəstəlik əlamətləri görüldüyündə və ya bitkilər çiçəklənmə
dövründə olarkən aparılmalıdır. 10 gün ara ilə 2-3 dərmanlama aparılır.

BİBƏRDƏ (İstixana) QURĞUŞUN KİFİ: Dərmanlama bitkilər üzərində ilk xəstəlik əlamətləri görüldüyündə aparılmalıdır.

XİYARDA (İstixana) QURĞUŞUN KİFİ: Xəstəliyin ilk əlamətləri görüldüyündə dərmanlama başlanılır, 10-12 gün ara ilə 2-3 dərmanlama aparılır.

ALBALI SƏRT TOXUMLARDA ÇİÇƏK MONİLYASI: 1-ci dərmanlama çiçəklənmənin başlanğıcında (5% – 10
çiçəkdə), 2-ci dərmanlama tam çiçəklənmədə ( 90% – 100 çiçəkdə) aparılır.

ÇİYƏLƏKDƏ QURĞUŞUN KİFİ: 1-ci dərmanlama ilk çiçəklərin 10%-i açılanda, 2-ci dərmanlama çiçəklərin 50%-i
açılanda, 3-cü dərmanlama ilk yaşıl meyvələrin görüldüyü dövrdə aparılır.

BADIMCAN (İstixana) QURĞUŞUN KİFİ: Xəstəliyin ilk əlamətləri görüldüyündə dərmanlama başlanılır, 10-12 gün ara ilə 2-3 dərmanlama aparılır.

BİTKİNİN DÖZÜMLÜLÜYÜ: Tövsiyə edildiyi qaydada istifadə edildiyində mədəni bitkilər üzərində hər hansı bir mənfi təsiri yoxdur. Tərəddüt halında, həssas və yeni növlərdə bitkinin dözümlülüyü yoxlanılmalıdır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

FOÇA WG / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN