FUNCTION SE / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN

SUSPO EMULSİYA (SE)
HERBİSİD (YABANI OT DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 452,42 g/L 2,4-D 2-Ethylhexyl Ester + 6,25 g/L Florasulam

DƏRMANIN İSTİFADƏ QAYDASI:

FUNCTION dərmanlamasında ən yaxşı təsir yabanı otların yarpaqlarının görüldüyü, sürətli böyümə dövründə olduğu və
üzərilərinin taxıl tərəfindən örtülmədiyi zamanda edilən dərmanlamadan alınır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

FUNCTION SE / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN