LENAELF SUPER 5 EC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN

EMULSİYA KONSENTRAT (EC)
HERBİSİD (YABANI OT DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 50 g/L Quizalofop-p-ethyl

DƏRMANIN İSTİFADƏ QAYDASI:

Dərman yabanı otların 3-6 yarpaqlı olduğu və sürətli inkişaf göstərdikləri gənc dövrdə (Hələb sorqumu üçün dövr yabanı otların 30 sm olduğu dövrdədir.) otların üzərinə püskürtərək istifadə olunur. Dərmanlamada bütün sahəni əhatə etməlidir. Yabanı otların inkişafının çox yavaş olduğu quraq şərtlərdə və aşağı dərəcə istilərdə dərmanlama aparılmamalıdır.

DƏRMANIN MÜQAVİMƏTİ İLƏ BAĞLI MƏLUMAT:

LENAELF SUPER 5 EC adlı bitki mühafizə vasitəsi, təsir mexanizminə görə qrup A,1 olaraq sinifləşdirilmiş bir herbisiddir. Eyni təsir mexanizmilərinə sahib bitki mühafizə vasitələri kimi təkrar istifadəsi müqavimətin inkişafına kömək edir. Bu səbəblə müqavimətinin inkişafını ləngitmək üçün LENAELF SUPER 5 EC-ni eyni məhsul sezonu dövründə tövsiyyə edilən dərmanlama sayısını aşmamaq lazımdır. Dərmanlamanın təkrarlanması halında isə fərqli təsir mexanizminə sahib (A,1 qrupu xaric) bitki mühafizə vasitələrindən istifadə etməyə üstünlük verməlisiniz.

QARIŞDIRILMA ŞƏRTLƏRİ: Qələvi tərkibli dərmanlarla qarışdırılmamalıdır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

LENAELF SUPER 5 EC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN