SUNAMİN 500 SL / SUNSET KİMYA 5 lt

Qiymət: 0 AZN

SUDA HƏLL OLAN KONSENTRAT (SL)
HERBİSİD (YABANI OT DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 500 g/L 2,4-D Acid-ə Bərabər Dimethyl Amin Duzu

DƏRMANIN İSTİFADƏ QAYDASI:

SUNAMİN 500 SL Dərman yabanı otların sürətli inkişaf göstərdikləri dövrdə istifadə edildiyində ən yaxşı nəticə alınır. 10-12 °C-dən aşağı istilik dərmanlama aparılmamalıdır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

SUNAMİN 500 SL / SUNSET KİMYA 5 lt

Qiymət: 0 AZN