SUNSTEP / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN

YAĞ TƏRKİBLİ SUSPENSİYA KONSENTRATI (OD)
HERBİSİD (YABANI OT DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 40 g/L Nicosulfuron

Pıtrağın çox olduğu yerlərdə Bromoxynil tərkibli bitki mühafizə vasitələri ilə qarışdırıldığında təsiri artar. (Bromoxynil: 1
L/ha). Həmçinin Ayrıq (Cynodon dactylon) və Topalaq (Cyperus sp.) otlarını da təsiri altında tutar.

SUNSTEP qarğıdalı sahələrində problem olan birillik və çoxillik çəmən otlarla bəzi geniş yarpaqlı yabanı otlara qarşı
çıxışdan sonra istifadə edilən selektiv bir bitki mühafizə vasitəsidir. Dərmanlamadan dərhal sonra yarpaqlar vasitəsi ilə qəbul edilir, otlar inkişafdan qalır və yarpaqlar qırmızı-göy rəngə çevrilir. 15-20 gün ərzində otlar saralır və quruluyurlar. Hələb sorqumunda rizomlara təsir edər, yeni zoğların çıxmasının qarşısını alır.

DİQQƏT EDİLƏCƏK XÜSUSİYYƏTLƏR: SUNSTEP dərmanın istifadə edildiyi tarlalarda 4 ay sonra sadəcə buğda, arpa və soya lobyası, 10 ay sonra isə bütün növ mədəni bitkilər əkmək olar.

DƏRMANIN MÜQAVİMƏTİ İLƏ BAĞLI MƏLUMAT:

SUNSTEP adlı bitki mühafizə vasitəsi, təsir mexanizminə görə qrup B,2 olaraq sinifləşdirilmiş bir herbisiddir. Eyni təsir mexanizmilərinə sahib bitki mühafizə vasitələri kimi təkrar istifadəsi müqavimətin inkişafına kömək edir. Bu səbəblə müqavimətinin inkişafını ləngitmək üçün SUNSTEP-in eyni məhsul sezonu dövründə tövsiyyə edilən dərmanlama sayısını aşmamaq lazımdır.Dərmanlamanın təkrarlanması halında isə fərqli təsir mexanizminə sahib (B,2 qrupu xaric) bitki mühafizə vasitələrindən istifadə etməyə üstünlük verməlisiniz.

DİQQƏT EDİLƏCƏK XÜSUSİYYƏTLƏR: SUNSTEP dərmanın istifadə edildiyi tarlalarda 4 ay sonra sadəcə buğda, arpa və soya lobyası, 10 ay sonra isə bütün növ mədəni bitkilər əkmək olar.

DƏRMANIN MÜQAVİMƏTİ İLƏ BAĞLI MƏLUMAT:

SUNSTEP adlı bitki mühafizə vasitəsi, təsir mexanizminə görə qrup B,2 olaraq sinifləşdirilmiş bir herbisiddir. Eyni təsir
mexanizmilərinə sahib bitki mühafizə vasitələri kimi təkrar istifadəsi müqavimətin inkişafına kömək edir. Bu səbəblə müqavimətinin inkişafını ləngitmək üçün SUNSTEP-in eyni məhsul sezonu dövründə tövsiyyə edilən dərmanlama sayısını aşmamaq lazımdır. Dərmanlamanın təkrarlanması halında isə fərqli təsir mexanizminə sahib (B,2 qrupu xaric) bitki mühafizə vasitələrindən istifadə etməyə üstünlük verməlisiniz.

QARIŞDIRILMA ŞƏRTLƏRİ: Digər dərmanlarla qarışdırılaraq istifadə edilməsi tövsiyə edilmir.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

SUNSTEP / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN