Ləyaqətli / Buğda toxumu 50 kq

Qiymət: 0 AZN

Yetişmə qrupu: Payızlıq buğda orta tezyetişən

Vegetasiya müddəti (səpin-yiğım): 230-240 gün

Bitkinin hündürlüyü: 85-90 sm

Quraqlığa davamlılığı: Yüksək davamlı

Qışa davamlılığı: Yüksək davamlı

Faktiki məhsuldarlığı (Samux-Ceyrançöl əraziləri): 6-7ton/ha

Potensial məhsuldarlığı: 7.5-8 ton/ha

Səpin norması: 200-220 toxum/ha

Əkin vaxtı: Oktyabr 2-ci 3-cü ongünlük

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Ləyaqətli / Buğda toxumu 50 kq

Qiymət: 0 AZN