Root Me / Unifarm 1 L

Qiymət: 0 AZN

ROOT ME, sağlam bitki böyüməsi və inkişafı üçün çox vacib olan kökləmə prosesini təşviq etmək üçün hazırlanmış xüsusi bir kompleksdir. Torpağı daha az duzlu, daha
məhsuldar, daha balanslı bir fiziki quruluş halına gətirərək fiziki və kimyəvi quruluşunu yaxşılaşdırır, üzvi maddələr və Humik və Fulvik turşuları sayəsində mikroorqanizmlərin miqdarını artırır. ROOT ME Qumlu torpaqlarda və kireçli torpaqlarda qida qəbulunu asanlaşdırır. Gil torpaqlarda olan istifadə edilməmiş qida maddələri torpaqda karbonatlara, oksidlərə, sulfitlərə və hidroksidlərə çevrilir. ROOT ME, bitkinin asanlıqla istifadə etməsi üçün kök zonasında saxlamaq üçün torpaqda hazır olan qida maddələrini toplayır. Qumlu torpaqlarda qida elementlərinin yuyulması səbəbindən kök zonasında qida davranışını asanlaşdırır. Bitkilərin makro və mikro qida qəbulunu asanlaşdırır və şelatlaşdırır. Keyfiyyətli istehsal üçün möhkəm zəmin yaradır.
Tövsiyə olunan saxlama temperaturu 4 C ilə +40 C arasındadır.

Köklənmə prosesini təşviq etmək və torpağı daha az duzlu, daha məhsuldar, daha balanslı bir fiziki quruluş halına gətirərək fiziki və kimyəvi quruluşunu yaxşılaşdırmaq və üzvi maddələr və Hümik və Fulvik turşuları sayəsində mikroorqanizmlərin miqdarını artırmaq üçün hazırlanmış xüsusi bir kompleks. Qumlu torpaqlarda və kireçli torpaqlarda qidalanma davranışını asanlaşdırır. Gil torpaqlarda olan istifadə edilməmiş qida maddələri torpaqda karbonatlara, oksidlərə, sulfitlərə və hidroksidlərə çevrilir. ROOT ME, bitkinin asanlıqla istifadə etməsi üçün kök zonasında saxlamaq üçün torpaqda hazır olan qida maddələrini toplayır. Qumlu torpaqlarda qida elementlərinin yuyulması səbəbindən kök zonasında qida davranışını asanlaşdırır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Root Me / Unifarm 1 L

Qiymət: 0 AZN