Nitrat Turşusu – Brenntag 34 kq

Qiymət: 0 AZN

Azot turşusu, gübrələr, boyalardakı ara məhsullar, partlayıcı maddələr və bir çox müxtəlif üzvi kimyəvi maddələr üçün qeyri -üzvi və üzvi nitratların və nitro birləşmələrinin istehsalında istifadə olunan rəngsiz bir mayedir.

Məhsul xüsusiyyətləri

Kimyəvi Formula HNO3
CAS nömrəsi 7697-37-2
Molar Çəkisi 63.01 g / mol
Xüsusi çəkisi 1.115
Ərimə nöqtəsi – 42 ° C
Qaynama nöqtəsi 83 ° C

Nitrik asidi üçün istifadə və tətbiq

Sənayelər
Əczaçılıq
Neft və Qaz
Təmizləmə
Heyvan qidalanması
Kaplamalar və Tikinti
Qida və Qidalanma
Kosmetika
Polimerlər
Kauçuk

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Nitrat Turşusu – Brenntag 34 kq

Qiymət: 0 AZN