Qırmızıgül / Buğda toxumu 50 Kq

Qiymət: 0 AZN

Qılçıqları qısa, dağınıq və tüklüdür. Sortun dəni xırda, forması yarım-yumurtavari, rəngi qırmızı, şırımın xarakteri dayaz, qayəsi tüklüdür. Potensial məhsuldarlığı 7,0-8,0 ton/ha-dır. İstehsalının başlıca məqsədi çörək məmulatları istehsalı üçün ərzaqlıq dən alınmasıdır. Dənin tökülməsinə, sarı pasa və sürmə xəstəliklərinə qarşı davamlıdır. Qılçıqları qısadır. Suvarma şəraitinə daha uyğundur. Suvarma şəraitində optimal müddətdə (oktyabrın 2-ci və 3-cü ongünlüyü) əkilməsi tövsiyə edilir. Əkin vaxtına riayət edilməsi mütləqdir! (ən gec 20 oktyabr)

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Qırmızıgül / Buğda toxumu 50 Kq

Qiymət: 0 AZN