Weeper 48 SL / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN

Seçilməyən herbisiddir və bütün tətbiq olunan alaq otlarını öldürəcək.
Yabanı otlarla mübarizədə sadə, çevik və aşağı qiymətli alaq otları ilə mübarizə aparır.

Dekarda istifadə ediləcək ideal su miqdarı 20-40 litr olmalıdır və tətbiqlərdə fan jet nozulları istifadə edilməlidir.
Ən yaxşı nəticələr alaq otları aktiv şəkildə böyüdükdə əldə edilir. Dərmanlı məhlulun becərilən bitkilərin yaşıl hissələrinə və hələ ağarmamış gənc fidanların yaşıl qabığına püskürtülməməsinə diqqət yetirilməlidir. WEEPER 48 SL sistemli təsirli bir dərman olduğundan, alaq otlarına nüfuz etməsi üçün alaq otlarına zərər verəcək torpaq əkilməsi ən az 4-5 gün ərzində aparılmamalıdır.
Bir dekar üçün istifadə ediləcək ideal su miqdarı 20-40 litrdir. Təcrübədə, bu məqsədə fan jet nozzilərindən istifadə etməklə və çiləyicini aşağı təzyiqdə işlətməklə nail olunur. Çox küləkli havalarda və yüksək təzyiqli alətlərlə çiləməyin.
Ən yaxşı nəticələr alaq otları aktiv şəkildə böyüdükdə əldə edilir. Dərmanlı məhlulun becərilən bitkilərin yaşıl hissələrinə və hələ ağarmamış gənc fidanların yaşıl qabığına püskürtülməməsinə diqqət yetirilməlidir. WEEPER 48 SL sistemli təsirli bir dərman olduğundan, alaq otlarına nüfuz etməsi üçün alaq otlarına zərər verəcək torpaq əkilməsi ən az 4-5 gün ərzində aparılmamalıdır

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Weeper 48 SL / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN