Woprosulf 80 WG / Deva Agro 1 Kq

Qiymət: 0 AZN

WG Suda dağılmış formulada 80% kükürd ehtiva edən dənəvər formulasiyalı bir funqisid və akarisiddir.

Mantar və akarisidal xüsusiyyətlərinə əlavə olaraq, bitkinin əsas qidası olan kükürd də təmin edir.

Üzvi və inteqrasiya olunmuş istehsal sistemlərində etibarlı şəkildə istifadə edilə bilər.

Kükürd, qoruyucu xüsusiyyətlərə malik olan təmas və buxar təsiri olan geniş spektrli bir fungisiddir. Çox saylı fəaliyyətə
malikdir.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Woprosulf 80 WG / Deva Agro 1 Kq

Qiymət: 0 AZN