GÜBRƏ MƏHSULLARI

AMMONİUM NİTRAT / MİNUDOBRENİYA (34.4% AN) 50 kq

Qiymət: 0 AZN

Əsas Texniki Göstəricilər.
Xarici görünüş – ağ rəngli və ya mexaniki qatqılar olmadan bir qədər rənglənmiş qranullar.
Nitrat və ammonium azotun cəmi kütlə payı: quru maddədə azot, %, minimum – 34,4.
Hiqroskopik suyun kütlə payı, %, maksimum: – kalsium və maqnezium nitratlarının əlavə edilməsi ilə – 0,3.
10% su məhlulunun рН, ən azı: – kalsium və maqnezium nitratlarının əlavə edilməsi ilə – 5,0.
Qranulometrik tərkib: – ölçüsü 1-4 mm olan qranulların kütlə payı, %, ən azı- 95.
O cümlədən ölçüsü 2-4 mm olan qranulların kütlə payı, % ən azı – 80.

 • ölçüsü 1 mm az olan qranulların kütlə payı, %, maksimum – 3
 • ölçüsü 6 mm çox olan qranulların kütlə payı, % – 0.
  Qranulların statik möhkəmliyi, Н (kqs), ən azı: – kalsium və maqnezium nitratlarının əlavə edilməsi ilə – 8 (0,8).
  Kövrəklilik, %, ən azı – 100.
  Əlavənin növü: MgO hesablanmış maqnezium nitrat, % – 0,35-0,5.
  Antiyatma, % – 0,05-0,15.
  Toksik elementlərin kütlə payı, mq/kq:
 • qurğuşun – normalaşdırılmır
 • kadmium – normalaşdırılmır
 • civə – normalaşdırılmır
 • arsen – normalaşdırılmır.

Təbii radionuklidlərin xüsusi aktivliyi, kBk/kq – <1,0.
Texnogen radionuklidlərin xüsusi aktivliyi, Bk/kq – normalaşdırılmır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

AMMONİUM NİTRAT / MİNUDOBRENİYA (34.4% AN) 50 kq

Qiymət: 0 AZN