Fosfor Turşusu – Prayon 32 kq

Qiymət: 0 AZN

Fosfor turşusu fosfatlar (və ya fosfat duzları) istehsalında istifadə olunan əsas xammaldır.
Fosfor turşusu bir mineral turşudur və fosfat filizinin və ya fosforun yanmasının müalicəsi ilə hazırlanır. Kimyəvi formulu H3PO4 -dir.
PrayphosTM markası altında satılan təmizlənmiş fosfor turşumuz 59% -dən 85% -ə qədər (H3PO4 olaraq ifadə edilir) və texniki, qida (əsasən kola içkilərində istifadə olunur) və Codex siniflərində mövcuddur.

Fosfor turşusunun fərqli xüsusiyyətləri

əksər üzvi birləşmələrin iştirakı ilə sabitlik
aşağı dəyişkənlik
aşağı konsentrasiyalarda istifadə edildikdə xoş, acı dad
spirt və isti suda dağılma.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Fosfor Turşusu – Prayon 32 kq

Qiymət: 0 AZN