Pascha / Sunset Kimya 1 Kq

Qiymət: 0 AZN

PASCHA iblizlər üçün cəlbedici və zəhərli hazır palet yem olaraq hazırlanmışdır. Dərmanı heç bir qatqı əlavə etmədən istifadə edin. Əl ilə və ya gübrə səpmə alətləri ilə səpilə bildiyi kimi, əlcək geyinərək sadəcə bitkinin sıra aralarına dağıdılaraq da istifadə edilir. Dərmanlama axşam saatlarında torpağı yüngül nəmləndirməklə aparılmalıdır. Dərman yem içində cəzbedici olduğundan zərərlilər tərəfindən asanlıqla tapılır.
DƏRMANIN MÜQAVİMƏTİ İLƏ BAĞLI MƏLUMAT:
Eyni təsir mexanizminə sahib bitki mühafizə vasitələrinin təkrar tətbiqi zərərlinin müqavimətinin inkişafına kömək edir. Buna səbəblə müqavimətin inkişafını gecikdirmək üçün, PASCHA-nın bir mövsümdə tövsiyyə edilən ümümi dərmanlama sayını aşamayın.
QARIŞDIRILMA ŞƏRTLƏRİ:
Başqa bitki mühafizə vasitələri ilə qarışdırmayın.

Normal (sərin və quru) şərtlərdə orjinal qablarda, açılmadan anbarladıqda 3 il müddətində fiziki, kimyəvi və bioloji özəlliklərində görünüş xaric bir
dəyişiklik olmaz.

PASCHA iblizlər üçün cəlbedici və zəhərli hazır palet yem olaraq hazırlanmışdır. Dərmanı heç bir qatqı əlavə etmədən istifadə edin. Əl ilə və ya gübrə
səpmə alətləri ilə səpilə bildiyi kimi, əlcək geyinərək sadəcə bitkinin sıra aralarına dağdılaraq da istifadə edilir. Dərmanlama axşam saatlarında torpağı yüngül nəmləndirməklə aparılmalıdır. Dərman yem içində cəzbedici olduğundan zərərlilər tərəfindən asanlıqla tapılır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Pascha / Sunset Kimya 1 Kq

Qiymət: 0 AZN