Truemill MZ 72 WP / Deva Agro 1 Kq

Qiymət: 0 AZN

Mancozeb; Sistemsiz geniş spektrli, təmas qoruyucu təsirə malikdir və lipid mübadiləsini pozaraq hərəkət edir. Çox saylı fəaliyyətə malikdir. Mancozeb nəfəs almağı maneə törədən qeyri-spesifik bir tiol reaktiv kimi çıxış edir. Göbələklərin fermentlərindəki sulfhidral (SH) qruplarını təsirsiz hala gətirən bir izotiyosiyanata çevrilir.
Metalaksil; Müalicəvi və qoruyucu təsiri olan sistemik, sporangial meydana gəlməni, miselyal böyüməni və yeni infeksiyaların meydana gəlməsini maneə törədir. Göbələklərdə nuklein turşusu sintezini pozur – RNT ploymerase 1. Metalaxyl göbələk hüceyrələrinə nüfuz edir və selektiv olaraq DNT sintezinə müdaxilə edərək miselyumun böyüməsini, spor və haustoriya meydana gəlməsini maneə törədir.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Truemill MZ 72 WP / Deva Agro 1 Kq

Qiymət: 0 AZN