Sim Bakır 50 WP – Sunset Kimya 0.8 Kq

Qiymət: 0 AZN

Normal (sərin və quru) şərtlərdə orjinal qablarda, açılmadan anbarladıqda 3 il müddətində fiziki, kimyəvi və bioloji özəlliklərində görünüş xaric bir dəyişiklik olmaz.

Tövsiyyə edilən dozası üzərindən hesablanan bitki mühafizə vasitəsi öncə ayrı bir qabda bir miqdar su ilə qarışdırılır. Dərmanlama alətinin çəninin yarsı su ilə
doldurulur. Alətin qarışdırıcısı işlək vəzəiyyətdə olarkən dərman qarışımı çənə əlavə edilir. Qarışdırılma davam etdirilərək çən su ilə doldurulur. Dərmanın hazırlanması tamamlanadək qarışdırılma davam etdirilir. Hazırlanan dərman həmin gün istifadə edilməlidir.

Dərmanlama aparılmadan əvvəl dərmanlama alətinin kalibrasiyası edilməlidir. Dərmalamalarda sahəni tam əhatə edəcək miqdarda qarışım miqdarı müəyyən
edilməlidir. Dərmanlama günün sərin saatlarında, küləksiz və ya az küləkli hava şəraitində aparılmalıdır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Sim Bakır 50 WP – Sunset Kimya 0.8 Kq

Qiymət: 0 AZN