GÜBRƏ MƏHSULLARI

AMMONİUM NİTRAT / RUSTAVİ AZOT (34.4% AN) 50 kq

Qiymət: 0 AZN

XÜSUSİYYƏTLƏRİN ADI:
Ümumi nitrat və ammonium azot kütləsinin hissəsi
quru maddədə azot baxımından,%, min – 34.4
Qurutma üsulu ilə təyin olunan ümumi su kütləsinin hissəsi,%, maks. – 0.3
% 10 su məhlulunun PH dəyəri, min – 5.0
Quru maddənin transformasiyası zamanı qatqı kütləsinin cəmi:
MgO-ya çevrilən maqnezium nitrat -% – 0,25-0,5
Qarışıq əleyhinə vasitə, % – 0.05-0.1
Ölçü dərəcəsi:
1-3 mm qranulların ümumi kütləsinin hissəsi,%, min – norma yoxdur
1-4 mm qranulların ümumi kütləsinin hissəsi,%, min – 95
2-4 mm,%, min – 80
<1 mm <%, maksimum – 3
6 mm-dən çox, % – 0.0
Kq qranulunun statik gücü, min – 0.8
Sərbəst axın, min % – 100
Sıxlıq, q / sm3 – 1,690-1,725

Ammonium nitrat azot gübrəsidir, 33-35% azot elementi var. Azot zülalların tərkibinə daxildir. O çatışmadıqda yaşıl kütlənin əmələ gəlməsi ləngiyir, bitkilər pis böyüyür, yarpaqları solğunlaşır və saralır. Azotlu gübrələr yaz vaxtı bitkilərə xüsusən çox lazım olur. Şitillik torpaqları əlavə yemləndirilmələrdən ötrü əlverişlidir. Suda asan həll olur. Ən çox turş olmayan torpaqlar üçün məsləhət görülür.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

AMMONİUM NİTRAT / RUSTAVİ AZOT (34.4% AN) 50 kq

Qiymət: 0 AZN