BİTKİ TOXUMLARI

Pioneer / Qarğıdalı toxumu 25.5 Kq

Uyğun yetişdirmə şəraitində çox yüksək məhsuldarlıq əldə edilə bilər.

Qarğıdalı yetişdirmə qabiliyyəti çox yaxşıdır. Uyğun şəraitdə kifayət qədər iri qarğıdalılar əmələ gətirə bilir.

Taxıl keyfiyyəti yaxşıdır. Yüksək hektolitr çəkisi olan toxum dənələrinə malikdir.

Qarğıdalı və taxıl çürüməsinə qarşı dözümlülüyü yaxşıdır.

Məhsuldarlıq və erkən yetişmə birlikdə təmin edilir.

Qeydiyyat

Online Sifariş Formu

Pioneer / Qarğıdalı toxumu 25.5 Kq