AFOROZ 40 SL / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN

SUDA HƏLL OLAN KONSENTRAT (SL)
QRUPU | B, 2 | HERBİSİD (YABANI OT DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 40 g/L İmazamox

Dərmanın istifadə qaydası:

Dərman yabanı otların sap və yarpaqları tərəfindən asanlıqla əmilir və bitkinin hər tərəfinə yayılır. Dərman yabanı otların böyüməsinə mane olur və 3-4 həftə ərzində onları tamamilə yox edir.

İMİ Dözümlü Günəbaxan Növləri: AFOROZ 40 SL IMI dözümlü günəbaxan növləri üçün istifadə edilir. Sezon daxilində bir dəfə tətbiq edilməsi uyğun görülmüşdür. Yaxşı nəticə əldə etmək üçün sahədəki yabanı otları müəyyən etmək və onları nəzərdə saxlamaq lazımdır. Proseduralar günəbaxan bitkisinin 4-10 yarpaqlı, yabanı otların 2-5 yarpaqlı olduğu dövrdə həyata keçirilməlidir. Tətbiq zamanı əgər əsas hədəf orobanş isə bu zaman günəbaxan bitkisinin 6-10 yarpaqlı olduğu dövrdə dərmanlama aparılmalıdır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

AFOROZ 40 SL / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN