ASİST 10 EC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN

EMULSİYA KONSENTRATI (EC)
İNSEKTİSİD (BÖCƏK DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 100 g/L Pyriproxyfen

DƏRMANIN İSTİFADƏ QAYDASI:

ŞƏFTALIDA TUT QABIQLI BİTİNƏ QARŞI: Dərmanlama 1-ci və 2-ci nəslə qarşı aparılır, ilk sürfə çıxışından və
bundan 20 gün sonra olmaq üzrə iki dərmanlama aparılır. Ancaq 2-ci nəsildə bəzi şəftalı növlərinin məhsul
dövrünə çatması nəzərə alınmalıdır.

POMİDOR, BİBƏR VƏ BADIMCANDA TÜTÜN AĞCAQANADINA QARŞI: Ağcaqanad ilə yoluxmuş sahəyə
künclərdən daxil olaraq hər beş addımdan bir alt, orta və üst yarpaqlardan 50 yarpaq toplanılır. Yarpaq başına 5
sürfə + pupası olduğunda kimyəvi mübarizəyə başlanılır.

PAMBIQDA TÜTÜN AĞCAQANADINA QARŞI: Ağcaqanadın çox olması nəzərə alınaraq yarpaq başına 10
sürfə+pupası olduğunda mübarizəyə başlanılır.

DƏRMANIN MÜQAVİMƏTİ İLƏ BAĞLI MƏLUMAT:

ASİST 10 EC adlı bitki mühafizə vasitəsi, təsir mexanizminə görə qrup 7C olaraq sinifləşdirilmiş bir insektisiddir. Eyni təsir mexanizmlərinə sahib bitki mühafizə vasitələri kimi təkrar istifadəsi müqavimətin inkişafına kömək edir. Bu səbəblə müqavimətinin inkişafını ləngitmək üçün ASİST 10 EC-nin məhsul sezonu dövründə tövsiyə edilən dərmanlama sayısını aşmamaq lazımdır. Dərmanlamanın təkrarlanması halında isə fərqli təsir mexanizminə sahib (7C qrupu xaric) bitki mühafizə vasitələrindən üstünlük verməlisiniz.

Qarışdırılma şərtləri: Qələvi xüsusiyyətlərə malik pestisidlər xaric digər geniş yayılmış funqisid, insektisid və yarpaq gübrələri ilə qarışdırılaraq istifadə edilə bilər. Ancaq qarışım etməzdən əvvəl ön qarışım ediməsi tövsiyə olunur.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

ASİST 10 EC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN