KASTORİA SC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN

SUSPENSİYA KONSENTRATI (SC)
FUNQİSİD (GÖBƏLƏK DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 310 g/L Thiophanate-methyl + 187 g/L Epoxiconazole

DƏRMANIN İSTİFADƏ QAYDASI:

Şəkər Çuğundurunda Yarpaq Ləkəsi Xəstəliyi: Şəkər çuğundurunun yetişkin yarpaqlarının 5%-də bir cercespora yarpaq ləkəsi görüldüyündə dərmanlama başlanılır. 12-20 gün ara ilə dərmanlama davam etdirilir.

BUĞDADA SARI PAS: Xəstəlik əlamətləri görüldüyündə dərmanlama başlanılır. Pas xəstəliyinə qarşı yaşıl axşam
dərmanlaması aparılır. Yarpaqların və kökün üstü dərmanlı su ilə əhatə ediləcək şəkildə dərmanlama aparılmalıdır.
İqlim şəraiti və xəstəliyin vəziyyəti nəzərə alınaraq lazım olduğunda 21-28 gün ara ilə dərmanlama davam etdirlir.Məhsul yığımına bir ay qalmış yetişmə dövrünə daxil olması baxımından dərmanlama aparılmalılıdır.

BUĞDADA SEPTORYA YARPAQ LƏKƏSİ: Əgər iqlim şəraiti xəstəliyin inkişafına uyğundursa epidemik (yoluxma) bir hal varsa yaşıl axşam dərmanlanması tətbiq edilir. Ümumi olaraq dərmanlama üçün ən yaxşı zaman bayraq yarpağının tamamilə açıldığı müddətin sonu və ya sünbül çıxışından əvvəldir. Erkən dövrdə bitkinin üst tərəflərinə doğru dırmaşan bir xəstəlik üçün bayraq yarpağının çıxışı gözlənilməlidir. Eyni şəkildə, əgər sahə yoluxmuşdursa və sünbüllənmə dövründə yağışlı havalar davam edirsə iqtisadi zərər ola bilməsi baxımından dərmanlama aparılmasına ehtiyac ola bilər. Dərmanlamanın təkrarlanması halında, bitki mühafizə vasitəsinin etiketində qeyd olunan müddət nəzərə alınmalıdır.

BUĞDADA TAXIL KİFLƏNMƏSİ: İqlim şəraiti nəzərə alınaraq xəstəliyin gedişatı izlənməlidir, xəstəliyin bitkinin üst tərəfinə doğru irəliləməsi hallarında üst yarpaqların, xüsusilə bayraq yarpağının xəstəlik ilə yoluxmaması məqsədi ilə yaşıl axşam dərmanlamasına başlanmalıdır.

BUĞDADA SEPTORYA YARPAQ LƏKƏSİ: Əgər iqlim şəraiti xəstəliyin inkişafına uyğundursa və epidemik (yoluxma) bir hal varsa yaşıl axşam dərmanlanması tətbiq edilir. Ümumi olaraq dərmanlama üçün ən yaxşı zaman bayraq yarpağının tamamilə açıldığı müddətin sonu və ya sünbül çıxışında əvvəldir. Erkən dövrdə bitkinin üst tərəflərinə doğru dırmaşan bir xəstəlik üçün bayraq yarpağının çıxışı gözlənilməlidir. Eyni şəkildə, əgər sahə yoluxmuşdursa və sünbüllənmə dövründə yağışlı havalar davam edirsə iqtisadi zərər ola bilməsi baxımından dərmanlama aparılmasına ehtiyac ola bilər. Dərmanlamanın təkrarlanması halında, bitki mühafizə vasitəsinin etiketində qeyd olunan müddət nəzərə alınmalıdır.

BUĞDADA TAXIL KİFLƏNMƏSİ: İqlim şəraiti nəzərə alınaraq xəstəliyin gedişatı izlənməlidir, xəstəliyin bitkinin üst tərəfinə doğru irəliləməsi hallarında üst yarpaqların, xüsusilə bayraq yarpağının xəstəlik ilə yoluxmaması məqsədi ilə yaşıl axşam dərmanlanmasına başlanılmalıdır.

DƏRMANIN MÜQAVİMƏTİ İLƏ BAĞLI MƏLUMAT:

KASTORİA SC adlı bitki mühafizə vasitəsi, təsir mexanizminə görə G1,3;B1,1 qrup olaraq sinifləşdirilmiş bir
funqisiddir. Eyni təsir mexanizmilərinə sahib bitki mühafizə vasitələri kimi təkrar istifadəsi müqavmətin inkişafına kömək edir. Bu səbəblə müqavimətinin inkişafını ləngitmək üçün KASTORİA SC-ni eyni məhsul sezonu dövründə tövsiyyə edilən dərmanlama sayısını aşmamaq lazımdır. Dərmanlamanın təkrarlanması halında isə fərqli təsir mexanizminə sahib (G1,3;B1,1 qrup xaric) bitki mühafizə vasitələrindən istifadə etməyə üstünlük verməlisiniz.

QARIŞDIRILMA ŞƏRTLƏRİ: Alphacypermethrin tərkibli dərmanlarla qarışdırılaraq istifadə edilə bilər. Dərman qarışımı dərhal istifadə edilməlidir.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

KASTORİA SC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN