KAVANCHA 5 EC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN

EMULSİYA KONSENTRATI (EC)
İNSEKTİSİD (BÖCƏK DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 50 g/L Lambda-cyhalothrin

DƏRMANIN İSTİFADƏ QAYDASI:

ALMA İÇ QURDU: Alma iç qurduna qarşı dərmanlama təxmin və erkən xəbərdarlıq sisteminə görə aparılır. Alma iç qurduna qarşı mübarizədə hədəf hər dölə aid sürfə çıxışı müddətində ağacları dərmanlı saxlayaraq yumurtadan çıxan sürfələri meyvə içinə daxil olmadan öldürməkdir.

ALMA AĞ QURDUNA QARŞI: Alma ağ qurduna qarşı bağçada olan 100 yarpaq buketində epidermis içinə daxil olmuş və ağ hörmüş 4 sürfə olarsa dərmanlama aparılmalıdır.

DÜRMƏCƏ: Yazda sürfələrin qışlaqlardan oyanan vaxtdan etibarən 10 və 30 gün sonra dərmanlama aparılmalıdır.

MƏRCİMƏK MANTOLU BÖCƏYİNƏ QARŞI: Yoluxma geniş yayıldıqda dərmanlama aparılmalıdır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

KAVANCHA 5 EC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN