MAXAT / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN

SUSPENSİYA KONSENTRATI (SC)
FUNQİSİD (GÖBƏLƏK DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 250 g/L Azoxystrobin

DƏRMANIN İSTİFADƏ QAYDASI:

ÜZÜMDƏ MİLDİYÖ:

İlk dərmanlama zoğun boyu 25-30 sm uzunluqda olduğunda aparılmalıdır. İkinci və sonrakı dərmanlamalar 1-ci dərmanlamanın təsir müddəti v xəstəliyin inkişaf halı, metereoloji amillər nəzərə alınaraq 10-12 gün ara ilə aparılır.

ÜZÜMDƏ KİF:

1-ci dərmanlama: Çiçəkdən əvvəl, zoğlar 25-30 sm olduqda;

2-ci dərmanlama: Çiçəkdən əvvəl, çiçək tumurcuqlarının ayrıldığı dövrdə;

3-cü dərmanlama: Çiçək ləçəklərinin töküldüyü dövrdə və bağların kiçik olduğu dövrdə;

4-cü və digər dərmanlamalar: 3-cü dərmanlamadan sonra istifadə olunan bitki mühafizə vasitəsinin təsir müddətinə görə, gilələrə bən düşmə dövrünə qədər aparılır.

ÜZÜMDƏ ÖLÜ KOL: Yaz dərmanlaması:

1-ci dərmanlama: Zoğlar 2-3 sm olduqda;
2-ci dərmanlama: Zoğlar 8-10 sm olduqda;
3-cü dərmanlama: Zoğlar 25-30 sm olduğu dövrdə aparılmalıdır.

XİYARDA MİLDİYÖ: Dərmanlama bitkilər kol atmağa başlayanda və ya ilk mildiyö əlamətlərinin görülməsi ilə dərmanlanma başlanılır və xəstəliyin şiddətinə görə dərmanlamanın bitkinin hər tərəfini xüsusi ilə yarpaq altlarını əhatə edəcək şəkildə edilməsi lazımdır.

XİYAR VƏ QABAQDA KİFDƏ: İlk xəstəlik əlamətləri görüldüyündə dərmanlama aparılmasına başlanılır. Xəstəliyin şiddəti, iqlim şəraiti və bitki mühafizə vasitəsinin təsir müddətinə bağlı olaraq dərmanlama davam etdirilir. Günlük orta istiliyin 27 °C-dən yuxarı və nisbi rütubətin 80%-nin aşağısında olması zamanlarda dərmanlamağa verilməlidir.

POMİDORDA MİLDİYÖ: Bitki mühafizə vasitəsi ilə mübarizəyə ətrafdakı pomidor yarpaqlarında 3-5 mm ölçüsündə qəhvərəngli ləkələrin alt üzündə ağ kül kimi örtüyün görülməsi ilə və ya xəstəliyin hər il çıxdığı yerlərdə, xəstəlik üçün uyğun şərait görüldüyündə dərmanlama aparılır. Xəstəliyin inkişafına və iqlim şəraitinə görə 10-12 gün aralıqlarla dərmanlama davam etdirilir.

POMİDORDA ERKƏN YARPAQ YANIQLIĞI: İstər sahədə istər şitillərdə ilk ləkələr görüldüyündə dərmanlamağa başlanılmalıdır. İqlim şəraiti xəstəliyin inkişafı üçün uyğun olduğunda dərmanın təsir müddətindən asılı olaraq dərmanlama təkrarlanmalıdır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

MAXAT / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN