VERTICAL 40 EC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN

EMULSİYA KONSENTRATI (EC)
İNSEKTİSİD (BÖCƏK DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 400 g/L Dimethoate

DƏRMANIN İSTİFADƏ QAYDASI: Dərmanlama zamanı bitki ən yaxşı şəkildə isladılmalı, yarpaq alt üzlərinin də isladılması təmin edilməlidir.

ALMA YARPAQ BİTLƏRİ: Veqatasiya müddəti dövründə 100 zoğda 5-15 arası xəstəlik görüldüyündə və 5-10 kolon görüldüyündə dərmanlama aparılır. Meyvə ağaclarında yarpaq bitlərinə qarşı ümumi olaraq çiçəkdən əvvəl və yazda dərmanlama aparılmalıdır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

VERTICAL 40 EC / SUNSET KİMYA 1 lt

Qiymət: 0 AZN