DALLAS BORDO / SUNSET KİMYA kq

Qiymət: 0 AZN

İSLANA BİLƏN TOZ (WP)
FUNQİSİD (GÖBƏLƏK DƏRMANI)
TƏSİREDİCİ MADDƏSİ: 20% Metal Misə Bərabər Bordo Bulmacı

DƏRMANIN İSTİFADƏ QAYDASI:

ÜZÜM MİLDİYÖSÜ: 1-ci dərmanlama zoğun boyu 25-30 sm uzunluqda olduqda aparılmalıdır. 2-ci və sonrakı
dərmanlamalar ilk tətbiqdən 15 gün sonra edilməlidir. Gündəlik istilik və yağış mühiti, Bölgənin nisbi rütubəti və şeh kimi metereoloji amilləri nəzərə alaraq xəstəlik infeksiyası üçün əlverişli şərait yarandıqda tətbiqlər edilməli və şərtlər yox olduqda tətbiqetmələrə son verilməlidir.

ÜZÜMDƏ ÖLÜ KOL:

Qış dərmanlaması: Budamadan sonra, gözlər oyanmadan dərhal sonra aparılmalıdır. Yaz dərmanlaması: 1-ci
dərmanlama: Zoğlar 2-3 sm olduqda, 2-ci dərmanlama: Zoğlar 8-10 sm olduqda, 3-cü dərmanlama: Zoğlar 25-30
sm olduğu dövrdə aparılmalıdır.

ALMA QARALƏKƏ:

1-ci dərmanlama: Çiçək gözləri qabardığında (dal sıracası olan yerlərdə 3-5 gün əvvəl); 2-ci dərmanlama: Çəhrayı
çiçək qönçəsi dövrü (çiçəklər ayrı-ayrı görüldüyü zaman); 3-cü dərmanlama: 70%-80%-i çiçək ləçəkləri
töküldükdə; 4-cü və digər dərmanlamalar iqlim şəraitinin xəstəliyin irəliləməsi üçün uyğun olduğu zamanlarda 15 gün aralıqlarla 2-ci dərmanlama aparılmalıdır.

SƏRT ÇƏKİRDƏKLİ MEYVƏLƏRDƏ YARPAQ DƏLƏN (ƏRİK):

1-ci dərmanlama: Payızda yarpaq tökümündən sonra,

2-ci dərmanlama: Yazda çiçək tumurcuqları açılmazdan əvvəl (çəhrayı çiçək tumurcuğu dövründə)
Əriklərdə əlavə olaraq meyvələrdə çanaq yarpaq və erkək orqan tablası meyvənin ucunu sıyırarkən bir
dərmanlama aparılmalıdır.

ŞƏFTALI YARPAQ QIVIRCIĞI: Tumurcuqlar şişməyə başladığı dövrdə bir dərmanlama aparılır.

POMİDOR MİLDİYÖ: Pomidor yarpaqlarında orta hesabla 3-5 mm diametrində qəhvərəngli ləklərin alt üzündə ağ
kül təbəqəsinin görülməsi ilə dərmanlama aparılır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

DALLAS BORDO / SUNSET KİMYA kq

Qiymət: 0 AZN