Nutrikey (15-30-15 +TE) – Unifarm 25 kq

Qiymət: 0 AZN

NUTRIKEY, yüksək saflıq xammalı ilə istehsal olunan suda həll olunan NPK gübrəsidir. Aşağı pH və
EC dəyərlərinə görə, bitkinin vegetativ inkişaf dövründən başlayaraq meyvə yığımına qədər maksimum müddətə qədər yüksək qələvi torpaqlarda belə makro və mikro qida maddələrindən faydalanmasına imkan verir. NUTRIKEY %100 suda həll olur və xlorid, natrium və ya ağır metallar ehtiva etmir. NUTRIKEY, boruların və burunların içərisində duz qabığının meydana gəlməsini azaldaraq suvarma sistemlərinin ömrünü artırır. Bitki tərəfindən tez qəbul edilməsi və torpağa yapışmasının qarşısını almaq üçün EDTA şelatlı formada mikroelementlər ehtiva edir.

Nutrikeyin faydaları

• Yüksək keyfiyyətli xammaldan hazırlanmışdır.
• Məhsul aşağı pH olduğu üçün qələvi torpaqda asanlıqla istifadə edilə bilər.
• Aşağı EC dəyərinə malikdir.
• %100 suda həll olur. Bu, suvarma sistemlərinin ömrünü uzadır.
• İstənməyən bişirmə hallarının qarşısını almaq üçün xüsusi və təsirli bir qabartma agenti ehtiva edir.
• Xlor (Cl), Sodyum (Na) və Ağır Metal ehtiva etmir.
• EDTA şelatlı formada yüksək miqdarda mikroelementlər

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Nutrikey (15-30-15 +TE) – Unifarm 25 kq

Qiymət: 0 AZN