Ally 80 WP / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN

Bitki şirəsində yarpaqdan kökə və kökdən yarpağa aparılır.
Sistemli bir dərmandır.
Çox zəmin inhibitor bir funqisiddir, sistemik funqisidlərdə müqavimət yaratmaq çətin olan bir dərmandır.
Spora cücərməsini maneə törətməklə xəstəliklərə qarşı qoruyucu, mitsel böyüməsini maneə törətməklə müalicəvi təsir göstərir.
İkitərəfli sistemik xüsusiyyəti ilə çiləmə üsulundan sonra əmələ gələn yeni tumurcuqlar yarpaqlara və yeni inkişaf edən köklərə aparılır.

Sistemli funqisid, yarpaqlardan və köklərdən götürülə bilər. Fəaliyyət rejimi, müxtəlif fermentlərin allosterik tənzimləyicisi
olaraq fosfatla rəqabət edərək sporların cücərməsini və miselyumun böyüməsini maneə törətməkdir.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Ally 80 WP / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN