Cobra Süper EW / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN

Bir çox bitkidə dar yarpaqlı alaq otlarına qarşı mübarizə aparmaq mümkündür.
Yarpaq səthindən alınan sistemli bir herbisiddir, həm ksilem, həm də floemdə bitki boyunca hərəkət edir və meristematik toxumada toplanır.
Orta hesabla 14 gündən sonra tətbiq olunan alaq otları sararmağa başlayır.
EW formulasının üstün xüsusiyyətləri ilə daha yaxşı tətbiq nəticələri əldə edilə bilər.
Ölkəmizin bəzi yerlərində FOB qrup herbisidlərinə qarşı müqavimətin meydana gəldiyinə dair məlumatlar var. Pərakəndə satıcılara bu məsələ barədə məlumat verilməlidir.

Seçici herbisid və asetil CoA karboksilaza (ACCase) inhibitorudur. Otların hüceyrə membranlarının və mumlu
səthinin qurulmasında istifadə olunan bəzi yağ turşularının biosintezini maneə törədir və otların böyüməsini maneə törədir.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Cobra Süper EW / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN