Dagro Cure 25 WP / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN

Qoruyucu, müalicəvi və dağıdıcı təsir göstərən bir çox məhsulda geniş çeşidli xəstəliklərə qarşı təsirli və etibarlı bir həll təqdim edir.
Sistemli xüsusiyyəti ilə qısa müddətdə bitkiyə hopur və yağışdan çox təsirlənmir.

Tebukonazol; Qoruyucu, müalicəvi və dağıdıcı təsir göstərən və membran funksiyasını pozan sistemli bir funqisiddir. Sterol biosintezinin
inhibitorudur. Demetilaz inhibitorları (DMI) – mantar hüceyrə divarının quruluşunun formalaşması prosesinə müdaxilə edir. Nəhayət, göbələklərin çoxalmasını və daha da böyüməsini maneə törədir.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Dagro Cure 25 WP / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN