Dagro Konfi 350 SC / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN

Damla suvarma üsulu ilə bitki kökləri tərəfindən qəbul edilə bilər və sistemik xüsusiyyətləri ilə hədəf zərərvericilərə qarşı uzunmüddətli və təsirli qorunma təmin edir.
Səthi çiləyərkən mənfi şərtlərdən təsirlənmə ehtimalını aradan qaldırır.
Asan istifadəsi ilə dərman idarəetmə xərclərini ortadan qaldırır.

Sistemli, təmas və mədə təsirli, asetilkolin reseptoru (nAChR) agonistidir. İmidakloprid sinir sistemindəki bir
neçə növ sinaptik nikotinik asetilkolin reseptorlarına təsir göstərir. Sinir hüceyrəsinin həyəcanına səbəb olan düzgün siqnal ötürmə sistemini pozur. Nəticədə dərmanla təmasda olan böcəyin ölümünə səbəb olan sinir sistemi pozulur

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Dagro Konfi 350 SC / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN