Dagro Stang / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN

Tətbiqlərdən ən yaxşı nəticələr bitkilərin aktiv inkişaf dövrlərində əldə edilir.
Buğda və arpada alaq otlarının yarandığı dövrdən taxılların bitmə dövrünün sonuna qədər istifadə edilə bilər.
Yabanı otların qarğıdalıda meydana gəlməsini tamamladığı və qarğıdalı bitkisinin 3-5 yarpaqlı olduğu dövrdə istifadə olunur.
Yüksək temperaturda istifadəsinə diqqət yetirilməlidir. Qonşu sahələrdə bitkilərə zərər verə bilər.
Hər dekara 20-40 litr su sərf edilməli və tətbiqlərdə fan püskürtmə nozzlelərindən istifadə edilməlidir.

2-4 DEHE; Selektiv və sistemli bir herbisiddir, bitkilərdə biosintezi artırır və etilen istehsalı nəzarətsiz hüceyrə bölünməsinə səbəb olur və bununla da damar toxumasına ziyan vurur. Sintetik auxindir.
Florasulam: Köklər və tumurcuqlar tərəfindən əmilən selektiv herbisiddir. Bitki amin turşusu sintezini (AHAS) maneə törədir.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Dagro Stang / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN