Dagrolint / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN

Təbii olaraq meydana gələn torpaq bakteriyası Streptomyces avermitilisdən təcrid olunmuş fermentasiya məhsuludur. Sintetik piretroid və orqanofosfor qrupu dərmanları ilə IGR -lərə müqavimət göstərən zərərvericilərə qarşı da təsirlidir. Tətbiq edildikdən qısa müddət sonra sürfələr qidalanmağı dayandırır və iflic olmağa başlayır, tam ölüm 3-5 gün ərzində baş verir.
Tətbiq sahəsindəki faydalı orqanizmlər üzərində yüksək seçiciliyə malikdir. Yarpaq toxumalarına nüfuz edir (translaminar fəaliyyət) və yarpaq içərisində bir su anbarı yaradır. Bitkiyə tez hopduğundan tətbiq edildikdən sonra yağıntıdan çox təsirlənmir.

Emamectin benzoate, sistemsiz bir xlorid kanal aktivatorudur. GABA və H-Glutamat reseptor yerlərində xlorid ionlarının
daimi axmasına səbəb olur və əzələlərin daralmasının qarşısını alır. Əzələ daralmasını basdıraraq həşərat iflicinə səbəb olur.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Dagrolint / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN