Fluxia / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN

Tez qəbul edilə bilən, çox yüksək nüfuz qabiliyyətinə malik və güclü translaminar təsirə malik olan sistemik bir funqisiddir.
Uzunmüddətli profilaktik və müalicəvi fəaliyyətə malikdir və birincili və ikincil infeksiyalara nəzarət edir.
Toz küflə mübarizənin kritik dövrlərində yüksək təhlükəsizlik təmin edir.
Sürətli udma xüsusiyyətinə görə tətbiqdən sonra 2-3 saat ərzində yağan yağışlardan çox təsirlənmir.

Penconazole, müalicəvi və qoruyucu təsiri olan sistemik bir fungisiddir və erqosterolun biosintezinə müdaxilə edərək təsir göstərir. Hüceyrə membranlarında
sterolların biosintezinə müdaxilə edərək göbələklərin inkişafını dayandırır.

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Fluxia / Deva Agro 1 L

Qiymət: 0 AZN