Manzeb M-45 / Deva Agro 1 Kq

Qiymət: 0 AZN

Ən çox istifadə edilən funqisidlər, insektisidlər və böyümə tənzimləyiciləri ilə uyğun gəlir.

Bitki patogenlərinin dörd əsas sinifindən qaynaqlanan bir çox xəstəliyə nəzarət edən təsirli bir qoruyucu fungisiddir.

Çox zonalı hərəkət səbəbiylə müqavimət inkişaf etdirmə riski çox aşağıdır

Manqan və Sinkə mikroelementlər verərək bitkiyə potensial sağlamlıq faydaları verir.

Mancozeb; Sistemsiz geniş spektrli, təmas qoruyucu təsirə malikdir və lipid mübadiləsini pozaraq hərəkət edir.
Çox saytlı fəaliyyətə malikdir. Mancozeb, tənəffüsü maneə törədən qeyri-spesifik bir tiol reaktiv kimi çıxış edir. Göbələklərin fermentlərindəki sulfhidral (SH) qruplarını təsirsiz hala gətirən bir izotiyosiyanata çevrilir

Qeydiyyat

Qiymət: 0 AZN

Online Sifariş Formu

Manzeb M-45 / Deva Agro 1 Kq

Qiymət: 0 AZN